Ana Sayfa

 Side Hakkında...                                                        Side Hakkında | TARİHÇE

SİDE HAKKINDA GENEL BİLGİ Antalya’ya 75 km.
Manavgat’a 7 km. uzaklıkta olan Side, Yaklaşık 400 m.
eni ve 1 km. uzunluğu olan bir yarımada şeklindedir.
“Side” adı Anadolu dilinde “Nar” anlamına gelmektedir.
Bu özellik ve bilgede bulunan bazı yazıtlardan elde
 edilen bilgiler Side tarihinin Hititlere kadar uzandığını göstermektedir.
Fakat Anadolunun en eski yerleşim birimlerinden biri olan
Side’nin İ.Ö.(İsa(Milat)'tan Önce) VII yy’dan önce kurulduğu
da söylenmektedir.
Anadolu tarihleri içerisinde Side, diğer Pamphylia kentleriyle
aynı aşamaları geçirmiştir. Yunanlılar İ.Ö.(İsa(Milat)'tan Önce)
VII yy. göçler sırasında
Side’ye gelmişlerdir.
Eldeki yazıtlara göre İ.Ö.(İsa(Milat)'tan Önce) III yy’ a değin de
kente özgü bir dil konuşmuşlardır.
Hala tam olarak çözülemeyen bu dil Hint-Avrupa dillerindendir.
Side İ.Ö.(İsa(Milat)'tan Önce) VI yy’ın ilk yarısında Lidyalıların,
İ.Ö.(İsa(Milat)'tan Önce) 547-546′da da
Persler’in egemenliğine girmiştir. Pers yönetiminde gelişen
kent. İ.Ö.(İsa(Milat)'tan Önce) 334′ de İskender’e
teslim olunmuştur.
İskender’in ölümünden sonra Antigonos’un (323-304).
Ptolemaioslar’ın (301-215). İ.Ö.(İsa(Milat)'tan Önce) 215′ten sonrada
Suriye Krallığı’ nın denetimi altına girmiştir.
İ.Ö.(İsa(Milat)'tan Önce) II yy. da Ptolemaioslar’ın güçlü savaş ve ticaret filoları sayesinde
en parlak dönemini yaşayan kent, bu sürede imar edilip bir bilim ve kültür merkezi
haline getirilmiştir. İ.Ö.(İsa(Milat)'tan Önce) 188′de Apameia Barışı ile Bergama Krallığı’na bırakılan Side, Doğu Pamfilya bölgesiyle birlikte bağımsızlığını korumuş, büyük ticaret donanmasıyla refaha ve zenginliğe kavuşmuştur.


 1. İ.Ö.(İsa(Milat)'tan Önce) 78′den sonra Roma egemenliğinde bulunan kent,
   İ.S. II. Ve III. yy’larda bölgenin ticaret merkezi oldu. Özellikle köle
  ticaretinin sağladığı zengin ve parlak bir dönem yaşandı. II. yy boyunca bir
  bilim ve kültür merkeziydi.
  Suriye krallarından VII. Antiokhos, tahta geçmeden önce burada eğitim
  gördü. Kral olduğu zaman ( İ.Ö.(İsa(Milat)'tan Önce) 138 ) ”Sidetes”
  adını aldı. Bu devre kadar başta Athena ve Apollon olmak üzere
  Afrodit, Ares, Asklepios, Hegeia, Kharitler, Demeter, Dionisos, Hermes
  gibi birço tanrıya inanıp tapan Side’liler İ.S. 4.yy’da hıristiyanlaşmaya
  başlamışlardır. Side, İ.S. V. yy’da Pamfilya Metropolisi ( Piskoposluk
  Merkezi ) olunca, 5. ve 6. yy’da en parlak devrini yaşamıştır.
  Bu gelişim VII. IX. yy’lar arasında Arap akınları ile son bulmuştur.
  Kazılar sırasında büyük bir yangın ve çok sayıda deprem izlerine
  rastlan-mıştır. Arap istilası, doğal afetler kentin terk edilmesine yol
  açmıştır. XII.yy’da Arap coğrafya cısı İdrisi burayı ölü bir kent olarak
  göstermekte ve ”Yanmış Antalya”olarak tanımlamaktadır. İdrisi’ye göre
  1150′ye doğru kent halkı Side’den göç etmiş, XII.yy’da Side tümüyle
  boşaltılmıştır. 13.yy’da Selçuklular’ın 14.yy’da ise Hamitoğulları ve
  Tekelioğulları’nın egemenliği altına giren Side’de bu devirlerde yerleşim
  olmamıştır. 15. yy’da kesin olarak Türk
  topraklarına katılmıştır. Ancak ne Osmanlılar nede Selçuklular Side’de
  oturmadıklarından, yarımada üzerinde Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait
  eserlere rastlanmaz. 1895 yılında, yarımadanın uç kısmına bir köy kurularak Girit Adası’ndan gelen göçmenler buraya yerleştirilmişlerdir. Bugünkü köyün çekirdeğini oluşturan küçük köy zamanla tüm yarımadayı kaplamıştır.antik yapılarıyla kendine özgü mimarisiyle, köy evlerinin bir arada bulunması sonradan “Selimiye” adını alan Side’nin turizme açılmasında büyük rol oynamıştır. Side tarihin derin izlerini taşıyan bir kenttir.

  Kaynak // http://ezgim86.blogcu.com/side-hakkinda-genel-bilgi/4257705> 


         Side Havadan Görüntüler ...

 Side Havadan Görüntüler Side-Manavgat-Antalya Side Havadan Görüntüler Side-Manavgat-Antalya Side Havadan Görüntüler Side-Manavgat-Antalya Side Havadan Görüntüler Side-Manavgat-Antalya Side Havadan Görüntüler Side-Manavgat-Antalya

 Side Havadan Görüntüler Side-Manavgat-Antalya Side Havadan Görüntüler Side-Manavgat-Antalya Side Havadan Görüntüler Side-Manavgat-Antalya Side Havadan Görüntüler Side-Manavgat-Antalya Side Havadan Görüntüler Side-Manavgat-Antalya Side Havadan Görüntüler Side-Manavgat-Antalya Side Havadan Görüntüler Side-Manavgat-Antalya Side Havadan Görüntüler Side-Manavgat-Antalya Side Havadan Görüntüler Side-Manavgat-Antalya Side Havadan Görüntüler Side-Manavgat-Antalya

 Side Havadan Görüntüler Side-Manavgat-Antalya Side Havadan Görüntüler Side-Manavgat-Antalya